Pixum logo
020 22 55 122Klantenservice
Inloggen
Pixum Fotoboek met landkaart en familiefoto's

Duurzaamheid bij Pixum

Als modern en toekomstgericht bedrijf is onze inzet voor duurzaam beleid en handelen onlosmakelijk verbonden met ons succes.

Ontdek meerOntdek meer

Productie van onze fotoproducten

Verantwoord omgaan met de natuurlijke grondstoffen die bij de productie worden gebruikt, is voor ons erg belangrijk. Met onze FSC®-gecertificeerde producten zetten we ons in voor duurzame bosbouw en we versturen ze naar onze klanten in FSC®-gecertificeerde verpakkingen met CO2e-gecompenseerde verzending.

Vermijden en verminderen

Als papierverwerkend bedrijf is het bijzonder belangrijk voor ons om verantwoord om te gaan met de natuurlijke grondstoffen die we gebruiken voor onze productieprocessen. Dit betekent dat we er voortdurend aan werken om de CO2e-uitstoot van onze productie te verminderen en te vermijden. Samen met onze groep bedrijven hebben we onze eigen Science Based Targets opgesteld voor onze reductiedoelstellingen: in 2025 willen we onze Scope 1- en Scope 2-emissies met 50% (referentiejaar 2015) en onze Scope 3-emissies met 25% (referentiejaar 2015) verminderen. We hebben ons doel voor Scope 1 en 2 al eerder bereikt dan gepland. We gebruiken 100% groene stroom van DREWAG op alle Duitse productielocaties. Daarnaast zijn alle grote productielocaties gecertificeerd met het ISO 14001 milieubeheersysteem.

FSC®-certificering

Verantwoord gebruik van hout als grondstof is belangrijker dan ooit. En daar handelen we naar. Door gecertificeerde materialen te gebruiken, benadrukken we onze expertise op milieugebied en onze inzet voor duurzaamheid. Daarom zijn we sinds 2013 FSC®-gecertificeerd.

Et foto af en skov

FSC®-certificeringsproces

Het doel van FSC®-certificering en de Forest Stewardship Council is het bevorderen van milieuvriendelijk, sociaal economisch en rendabel bosbeheer. Dit zorgt ervoor dat aan de behoeften van de huidige generaties kan worden voldaan zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Daarnaast garandeert FSC®-certificering volledige traceerbaarheid van de hele verwerkings- en handelsketen, van het bos tot de eindklant. Dit betekent dat alle stadia van de productketen, van de bosbouw tot de laatste stap in de verwerking, gecertificeerd moeten zijn volgens de FSC®-normen. Alleen dan mag het FSC®-label op het eindproduct staan. Dit transparante certificeringsproces zorgt ervoor dat FSC®-gecertificeerde materialen altijd herkenbaar blijven.

Klimaatgecompenseerde productie

Om onze CO2e-voetafdruk te kunnen compenseren, wordt deze jaarlijks opnieuw berekend. Zo kunnen we berekenen welk deel van de broeikasgassen die daadwerkelijk worden gegenereerd, bijvoorbeeld in het productieproces, de logistiek of de administratie, nog niet kan worden vermeden. Dit deel compenseren we door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten te steunen. We werken hiervoor samen met ClimatePartner. In 2022 hebben we 5.012 ton CO2e gecompenseerd via een windenergieproject in Nong Wang, Thailand.

Klimaatproject in Thailand

Het windmolenproject dat we ondersteunen in het noordoosten van Thailand bespaart CO2e-uitstoot door schone elektriciteit uit windenergie aan het nationale elektriciteitsnet te leveren. Dit helpt het aandeel hernieuwbare energie in het land te vergroten en de energiezekerheid te verbeteren.

Het windmolenpark bevindt zich in de regio Nakhon Ratchasima in het noordoosten van Thailand en bestaat uit 45 windturbines met elk een capaciteit van 2,3 MW. Dit komt overeen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 103,5 MW, wat betekent dat het project naar verwachting 232,5 GWh schone elektriciteit per jaar zal opwekken.

Logistiek

Het gebruik van gerecycled materiaal voor onze verzendverpakkingen is erg belangrijk voor ons. Daarom gebruiken we hiervoor alleen FSC®-gecertificeerd materiaal. Sinds 2022 hebben we geen krimpfolie meer nodig voor onze adventskalenders, waardoor we het plastic verpakkingsmateriaal nog verder terugdringen. Ook hier is het doel om steeds duurzamer te worden in een continu verbeterproces.

FSC®-gecertificeerde verpakkingen

We gebruiken FSC®-gecertificeerd materiaal dat voor 100% of minstens 70% uit gerecycled materiaal bestaat. De overige 30% is afkomstig van gecontroleerde bronnen (Controlled Wood). Om minder afval te produceren, voegen we al langer geen factuur en retourbon meer bij onze pakketten.

Social Engagement

Als bedrijf willen we onze bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Daarom zijn we actief betrokken en hebben onze medewerkers hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor verschillende doelen.

Pixum bij de "Rhine Cleanup Day"

In 2023 namen weer enkele honderden mensen deel aan de "Rhine Cleanup Day" in Keulen om gezamenlijk de oevers van de Rijn vrij te maken van afval. Voor het eerst nam ook Pixum als sponsor deel aan de actie. Daarnaast hebben talrijke Pixum medewerkers zelf actief meegeholpen aan de afvalinzameling en met hun inzet een actieve bijdrage geleverd.

Pixum bij "Een bos voor Keulen"

Medewerkers van Pixum waren enthousiast om deel te nemen aan het initiatief "Een bos voor Keulen" en plantten zelf bomen in een herbebossingsgebied in Keulen-Ostheim. Pixum doneerde een bijdrage aan de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln e.V. voor elke medewerker die een schep opraapte. Dit leverde meer dan €3.000 op voor het project.

Pixum doneert €500.000 namens zijn klanten

Bij elke bestelling in de tweede helft van 2020 hadden Pixum-klanten de keuze om de Duitse btw-besparing te houden of te doneren aan liefdadigheidsorganisaties. Een overweldigende meerderheid koos voor de donatie, waardoor in totaal 41 hulporganisaties konden worden gesteund. Het enorme bedrag van €500.000 werd opgehaald uit vele kleine donaties.

Bewezen topkwaliteit

FAQ - Duurzaamheid bij Pixum

Je Pixum Fotoboek is van zeer hoge kwaliteit en kan je een leven lang plezier geven. Alle Pixum fotoboeken zijn bovendien FSC®-gecertificeerd.

Wij werken er voortdurend aan om de CO2e-uitstoot die vrijkomt bij de productie en op kantoor verder te verminderen en waar mogelijk helemaal te vermijden. Uitstoot die we nog niet hebben vermeden, compenseren we via een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject in Nong Wang, Thailand.

De uitstoot die vrijkomt bij het verzenden van onze producten naar jou wordt ook CO2e-gecompenseerd.

Zo divers als onze klanten zijn, zo divers zijn ook hun wensen en eisen voor hun Pixum Fotoboek. Daarom geven we onze klanten de vrijheid om te kiezen tussen alle papierkwaliteiten in ons assortiment. Elk Pixum Fotoboek, ongeacht de gekozen papierkwaliteit, is echter wel FSC®-gecertificeerd.

We proberen bestellingen waar mogelijk te combineren. Helaas kunnen productiegerelateerde deelzendingen niet altijd worden voorkomen. Dit kan te maken hebben met het feit dat verschillende producten in verschillende productiefaciliteiten worden gemaakt.

Bovendien is het onze prioriteit om afgewerkte producten zo snel mogelijk te verzenden, zelfs als niet alle onderdelen van de bestelling klaar zijn. Verzendkosten worden slechts eenmaal per bestelling gemaakt, zelfs als we de bestelling opsplitsen, ongeacht de hoeveelheid.

De kaftlaminering van het Pixum Fotoboek is niet recyclebaar. Deze is gemaakt van polypropyleen en wordt bij de recycling van oud papier gescheiden van de recyclebare papiervezels en gescheiden afgevoerd. Dit geldt ook voor de lijm die voor het inbinden wordt gebruikt. De kleuren die worden gebruikt voor het drukken zijn ook niet recyclebaar. Ze worden daarom uit het papier verwijderd in het ontinktingsproces.

Om een product FSC®-gecertificeerd te laten zijn, moet 100% van de relevante materialen gecertificeerd zijn. Voor sommige producten gebruiken we nog steeds ongecertificeerd materiaal. Voor andere moeten we tijdens de jaarlijkse FSC® audit het proces nog aanpassen zodat het voldoet aan alle FSC® richtlijnen. We werken daarom voortdurend aan de uitbreiding van FSC®-certificering naar andere producten.

We zijn ons bewust van de kritiek en erkennen dat er ruimte is voor verbetering. Het FSC® label is echter nog steeds het meest uitgebreide label voor papier- en houtproducten dat internationaal beschikbaar is en wordt nog steeds ondersteund door veel grote milieuorganisaties. Daarom blijven we het FSC® label zien als de beste optie om duurzaam bosbeheer in onze productie te promoten.

Het is belangrijk voor ons om klachten en een hoger papierverbruik door de na-productie te minimaliseren. Hiervoor moeten we het Pixum Fotoboek beschermen tegen beschadiging en viezigheid. Pixum is echter al op zoek naar manieren om de plastic folie op de lange termijn te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

De uitstoot is afhankelijk van of het Pixum Fotoboek wordt geproduceerd met digitale druk of fotopapier. Alle emissiewaarden worden regelmatig gecontroleerd en liggen ruim onder de wettelijk vastgestelde grenswaarden. Er worden ook passende voorzorgsmaatregelen genomen voor de veiligheid op het werk, zoals ventilatie- en afzuigsystemen, om de gezondheid van de werknemers te waarborgen.

Liquid Electro Photography (LEP) technologie wordt gebruikt voor het Pixum Fotoboek bij digitaal printen. Dit printproces kan emissies produceren in de vorm van vluchtige organische stoffen of ozon.

Tijdens het productieproces van het Pixum Fotoboek op fotopapier worden afvalwateremissies zoals zilver en complexvormers geproduceerd. Het verontreinigde afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gestuurd voor herverwerking.

De lijm- en afwerkingsprocessen genereren ook potentieel luchtemissies.

Onze hoogste prioriteit is het verminderen van onze CO2e-uitstoot. Maar totdat we ons langetermijndoel van netto nul hebben bereikt, willen we onze resterende CO2e-uitstoot compenseren. Dit doen we momenteel met een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject in Nong Wang, Thailand. Het is belangrijk voor ons om transparant naar onze klanten te communiceren dat de resulterende klimaatneutraliteit wordt bereikt door compensatie en niet door een reeds bereikt doel van netto nul.

De veganistische producten van Pixum zijn vrij van ingrediënten van dierlijke oorsprong. Tijdens de productie en verwerking worden bewust geen stoffen gebruikt of toegevoegd die dierlijke ingrediënten zouden kunnen bevatten (afgeleid van de definitie van de "European Vegetarian Union").

Het Pixum Fotoboek met softcover op alle premium papieren is vrij van dierlijke ingrediënten. Hetzelfde geldt voor het Pixum Fotoboek schrift en alle fotokalenders en wenskaarten die met premium papier worden geproduceerd. Alle textiel en drinkbekers (met uitzondering van de porseleinen beker) en veel andere producten in de categorie fotocadeaus en wanddecoraties zijn ook veganistisch.

Als je informatie zoekt over producten die hier niet bij staan, neem dan contact op met onze klantenservice.

Het Pixum Fotoboek met harde kaft is gelijmd met glutinelijm, die veel gebruikt wordt bij het boekbinden. Deze wordt geproduceerd door het koken van dierlijke bijproducten en is daarom niet veganistisch. Onze producten op fotopapier hebben voor de ontwikkeling een emulsielaag nodig die bestaat uit gelatine en zijn daarom ook niet veganistisch. Helaas hebben we voor beide producten nog geen veganistische alternatieven kunnen vinden die een consistente kwaliteit garanderen en technisch haalbaar zijn.

In het geval van ons gerecycled papier kunnen we niet uitsluiten dat er papierafval gebonden met glutinelijm is toegevoegd aan het oud papier en dus aan het recyclingproces. Dit betekent dat het resulterende gerecyclede papier minimale resten van deze lijm kan bevatten.

Pixum Fotoboeken zijn van zeer hoge kwaliteit en kunnen je een leven lang plezier geven. Als je er toch een wilt weggooien, hangt de manier van weggooien af van de papierkwaliteit die je hebt gekozen: Als het Pixum Fotoboek van fotopapier is, hoort het bij het restafval. Is het een Pixum Fotoboek in digitale druk (premium papier), dan kan het bij het oud papier. De omslag en binnenpagina's moeten gescheiden zijn om het recycleproces te vergemakkelijken.

Klantenservice

Nog vragen? Neem contact met ons op!
Telefonisch020 22 55 122
ma - vr, van 10:00 tot 14:00
Jouw naam
Jouw e-mailadres
*Graag invullen